Jordi Ribé Sánchez

Detectiu Privat per la UB (promoció 1987-1990), proveït amb la TIP nº 542.

Criminòleg por la UB, promoció 1987-1989.

Tècnic en Grafología (Escola de Criminología de Catalunya).

Tècnic en Infografía Forense (Escola de Criminología de Catalunya).

Membre del CODPCAT (Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya) des de 2001, con el nº 40.

Cal assegurar-se que el detectiu que contractarà és un professional autoritzat, segons la Llei de Seguretat Privada 5/2014, i capacitat pel Ministeri de l’Interior.

Un detectiu habilitat ha de disposar de la seva TIP (carnet expedit per la DGP que l’habilita per a l’exercici de les seves funcions. Aquest aspecte és molt important per no caure en mans de persones que estan fent-se passar per detectius (intrusisme professional).