Altres serveis

  • Recerca i localitzacions de persones físiques i jurídiques.
  • Localització de béns per embargaments.
  • Seguretat hotelera.
  • Seguretat electrònica.
  • Mystery Shopper*.

El mystery shopper o client misteriós és una tècnica que utilitzen les empreses per avaluar i mesurar l’atenció a el client que ofereixen els seus empleats, en certa manera és una forma de mesurar la integritat dels empleats i es realitza mitjançant la contractació dels serveis d’un detectius privat el qual es fa passar per un client comú que realitza una compra o consumeix un servei i després informen si l’empleat realitza el seu treball de forma adequada a les necessitats de l’servei.

El objetivo de los  detectives privados mediante el servicio de mystery shopper, es obtener una evaluación de la calidad del servicio prestado, ventas, atenciones cara al público, así como detectar posibles actos fraudulentos por parte de los empleados que puedan estar causando quejas, pérdidas en la empresa, o simplemente para cerciorarse de que es el empleado que está buscando.