Honoraris

Abans de res, cal destacar que el treball d’un detectiu no és un servei econòmic, però tampoc és car.

Recordeu que, si troba un detectiu privat barat anunciant-per hores, desconfiï i demani que li ensenyi la seva llicència oficial atorgada pel Ministerio del Interior. En aquest cas, és molt probable que s’hagi trobat amb un buscavides, que potser li fa una mudança, li fa de xofer o li repara l’aixeta de la cuina.

Amb les proves adequades vostè es pot fer amb la custòdia dels fills, amb l’ús de l’habitatge, extingir una pensió indeguda, amb el no haver de pagar un acomiadament improcedent, i un llarg etcètera.

En JR DETECTIUS establim el preu dels nostres serveis únicament en funció a la feina feta, no pel possible benefici que vostè obtingui amb ell.

Els detectius privats són professionals amb carrera universitària, amb una habilitació oficial de l’Ministeri de l’Interior sotmesos a restrictives regulacions, subjectes a la Llei de Seguretat Privada 5/2014 de el 4 d’abril, han d’estar col·legiats, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, un aval professional, de sistemes de seguretat i protecció de dades, subjectes a estrictes regulacions i inspeccions periòdiques per la Policia Nacional per tal de comprovar l’adequació a la llei, d’un prestigi professional a mantenir davant els jutjats, etc.

D’altra banda, el treball de el detectiu no només és fer un seguiment, ja que aquest no és més que una part de tot el treball realitzat. La majoria dels detectius únicament comptabilitzem les hores de seguiment per facturar i no es compten les hores de treball invertit en l’elaboració dels informes ni el temps emprat en editar el material d’àudio, videogràfic i fotogràfic. Sense comptar que també queda fora la redacció, transcripció, i realització d’activitats administratives derivades de l’encàrrec.

Confeccionem pressupostos tancats, molt ajustats i competitius donada la situació econòmica actual perquè vostè sàpiga en tot moment el cost exacte de la feina que realitzarem.

A continuació mostrem els diferents tipus de serveis que oferim i els seus preus orientatius amb el propòsit que es facin una idea del seu cost aproximat.

INVESTIGACIÓ LABORAL

Des de  1.170 € / informe complert de tres dies.

INVESTIGACIÓ ECONÒMICA

Des de  390 € / informe.

LOCALITZACIÓ DE PERSONES I BENS

Des de  275 € / dia.

INVESTIGACIÓ PERSONAL I FAMILIAR

50 € / hora.

LLEI D’ARRENDAMENTS URBANS

Des de  540 € / informe.

SERVEI TÈCNIC PERICIAL

Des de 420 € / informe.

COMPAREIXENÇA JUDICIAL

150 € / ratificació informe en seu judicial.