Mystery Shopper

El mystery shopper o client misteriós és una tècnica que utilitzen les empreses per avaluar i mesurar l’atenció a el client que ofereixen els seus empleats, en certa manera és una forma de mesurar la integritat dels empleats i es realitza mitjançant la contractació dels serveis d’un detectius privat el qual es fa passar per un client comú que realitza una compra o consumeix un servei i després informen si l’empleat realitza el seu treball de forma adequada a les necessitats del servei.

L’objectiu dels detectius privats mitjançant el servei de mystery shopper, és obtenir una avaluació de la qualitat del servei donat, vendes, atencions cara a el públic, així com detectar possibles actes fraudulents per part dels empleats que puguin estar causant queixes, pèrdues a l’empresa, o simplement per assegurar-se que és l’empleat que està buscant.