Nosaltres

JR DETECTIVES neix l’any 1991 a Terrassa (Barcelona), fundada per Jordi Ribé Sánchez, detectiu privat i criminòleg, distingit amb Menció Honorífica i reconeixement per la seva destacada professionalitat en el camp de la Investigació Privada, amb la voluntat d’oferir un servei d’informació veraç i de qualitat, orientat tant a el món empresarial com a les companyies asseguradores, a les Mútues d’accidents, als Professionals de el Dret i als Particulars, sempre assegurant la legitimitat de contractació del sol·licitant i el seu total anonimat. Des de llavors hem anat assumint reptes professionals de gran envergadura amb un elevat índex de satisfacció, sent el més important la confiança mútua amb els nostres clients i la localització de les proves necessàries.

Prestem els nostres serveis principalment a l’àrea de Catalunya, tot i això també vam realitzar investigacions a la resta del territori nacional i de qualsevol país de la Unió Europea mitjançant diversos professionals col·laboradors. Garantim un servei professional de qualitat, amb un tracte directe i personal, buscant, abans de res, l’efectivitat de la prova.

Les nostres investigacions compleixen els principis de veracitat i objectivitat, aplicant els criteris de licitud en base als principis bàsics de raonabilitat, necessitat, idoneïtat i proporcionalitat.

Totes les investigacions realitzades són ratificades en qualsevol Tribunal de Justícia, aportant les proves necessàries als nostres informes.

Llicència oficial – L.O nº  542, otorgada pel Ministerio de Interior y la Dirección General de la Policía.

Registre Nacional de Seguratat Privada – RNSP. nº 10069.

Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya – CODPC col·legiat nº 40.

No dubti en consultar-nos el seu cas, preus competitius i servei professional.