Mutual i assegurador

Les investigacions es centren en l’obtenció de proves objectives sobre els assumptes encomanats per confeccionar informes i dictàmens, sent ratificats a posteriori davant de qualsevol instància pública i/o privada segons les necessitats dels nostres clients.

  • Baixes fingides.
  • Investigació sobre accidents (autoría, reconstrucció, etc.).
  • Lucre cessant.
  • Sinistres i danys en general.
  • Lesions i seqüeles.
  • Recuperacions.
  • Responsabilitat civil general.
  • Localització de béns robats.
  • Accidents fingits o inexistents.
  • Furts i Robatoris.