Honoraris

A JR DETECTIVES establim el preu dels nostres serveis únicament en funció a la feina feta, no pel possible benefici que vostè obtingui amb ell.

Els detectius privats som professionals amb carrera universitària, amb una habilitació oficial de l’Ministeri de l’Interior sotmesos a restrictives regulacions, subjectes a la Llei de Seguretat Privada 5/2014 de el 4 d’abril, han d’estar col·legiats, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, un aval professional, de sistemes de seguretat i protecció de dades, subjectes a estrictes regulacions i inspeccions periòdiques per la Policia Nacional per tal de comprovar l’adequació a la llei, d’un prestigi professional a mantenir davant els jutjats, etc.

D’altra banda, el treball del detectiu no només és fer un seguiment, ja que aquest no és més que una part de tot el treball realitzat. La majoria dels detectius únicament comptabilitzem les hores de seguiment per facturar i no es compten les hores de treball invertides en l’elaboració dels informes ni tampoc el temps en editar el material d’àudio, videogràfic i fotogràfic. Sense comptar que també queda fora la redacció, transcripció, i realització d’activitats administratives derivades de l’encàrrec.

Confeccionem pressupostos tancats, molt ajustats i competitius donada la situació econòmica actual perquè vostè sàpiga en tot moment el cost exacte de la feina que realitzarem.

A continuació mostrem les diferents tarifes que oferim amb el propòsit de que es facin una idea del seu cost, encara que els recomanem, sense cap compromís, que contactin amb nosaltres de la manera que creguin més oportuna per explicar-nos el seu cas. Estarem encantats en poder-los ajudar.

  • INVESTIGACIÓ HORA

50 € / hora. (preu per hora de servei). Inclou l’assessorament professional, elaboració de l’informe, aportació de les proves obtingudes i despeses ordinàries – dietes i quilometratge fins un radi de 30 km-.

  • INVESTIGACIÓ DIA

430 € / dia. (preu per dia de servei). Inclou l’assessorament professional, elaboració de l’informe, aportació de les proves obtingudes i despeses ordinàries – dietes i quilometratge fins un radi de 30 km-.

  • INVESTIGACIÓ JURÍDICA

1.185 € / 3 dies. (preu per 3 dies de servei). Inclou l’assessorament professional, elaboració de l’informe, aportació de les proves obtingudes i despeses ordinàries – dietes i quilometratge fins un radi de 30 km-.

  • INVESTIGACIÓ COMPLETA

1.900 € / setmana. (preu per 5 dies de servei). Inclou l’assessorament professional, elaboració de l’informe, aportació de les proves obtingudes i despeses ordinàries – dietes i quilometratge fins un radi de 30 km.- i la compareixença judicial.

  • COMPAREIXENÇA JUDICIAL

140 € / ratificació de l’informe en seu judicial.

Les tarifes exposades corresponen a dies laborables. De tractar-se de dies festius, aquestes patiran un increment del 15%. Impostos no inclosos.