Honoraris

A JR DETECTIVES establim el preu dels nostres serveis únicament en funció a la feina feta, no pel possible benefici que vostè obtingui amb ell.

Els detectius privats som professionals amb carrera universitària, amb una habilitació oficial del Ministeri de l’Interior sotmesos a restrictives regulacions, subjectes a la Llei de Seguretat Privada 5/2014 de el 4 d’abril. Hem d’estar col·legiats, disposar d’una assegurança de responsabilitat civil, un aval professional, de sistemes de seguretat i protecció de dades, subjectes a estrictes regulacions i inspeccions periòdiques per la Policia Nacional per tal de comprovar l’adequació a la llei i d’un prestigi professional a mantenir davant els jutjats.

D’altra banda, el treball del detectiu no només és fer un seguiment, ja que aquest no és més que una part de tot el treball realitzat. La majoria dels detectius únicament comptabilitzem les hores de seguiment per facturar i no es compten les hores de treball invertides en l’elaboració dels informes ni tampoc el temps en editar el material d’àudio, videogràfic i fotogràfic. Sense comptar que també queda fora la redacció, transcripció, i realització d’activitats administratives derivades de l’encàrrec.

Confeccionem pressupostos tancats, molt ajustats i competitius donada la situació econòmica actual perquè vostè sàpiga en tot moment el cost exacte de la feina que realitzarem.

A continuació mostrem les diferents tarifes que oferim amb el propòsit de que es facin una idea del seu cost, encara que els recomanem, sense cap compromís, que contactin amb nosaltres de la manera que creguin més oportuna per explicar-nos el seu cas. Estarem encantats en poder-los ajudar.

 • INVESTIGACIÓ HORA

Horari diurn, de dilluns a divendres (de 8 a 20 hores): 52 € / hora.

Horari nocturn, de dilluns a divendres (de 20 a 8 hores: 55 € / hora.

Horari diurn, dissabtes, diumenges i festius (de 8 a 20 hores): 62 € / hora.

Horari nocturn, dissabtes, diumenges i festius (de 20 a 8 hores): 65 € / hora.

En tots els casos el servei mínim serà de 4 hores consecutives.

 • INVESTIGACIÓ DIA

460 € / dia. (preu per dia de servei).

COMPAREIXENÇA JUDICIAL

130 € / ratificació de l’informe en seu judicial.

En tots els casos s’inclou:

 • Obertura de expedient.
 • Assessorament professional.
 • Garantia de confidencialitat.
 • Compliment de la LOPD.
 • Assegurança de responsabilitat civil.
 • Aportació de proves obtingudes. Material fotogràfic i videogràfic.
 • Despeses derivades de la investigació (quilometratge fins a un radi de 30 Km.).
 • Elaboració i entrega de l’informe amb dues còpies addicionals del mateix.
 • Visat col·legial.
 • Possibilitat de fraccionar el pagament sense interessos.

Les despeses addicionals o extraordinàries que siguin necessàries per a la investigació no es troben incloses en els anteriors preus i es facturaran com a “suplidos” (aportació de proves procedents de diversos registres, peatges, dietes, hostatge, lloguer de vehicles, entrades a espectacles, etc).

Quilometratge a raó de 0,58 €/km (fora d’un radi de 30 km.)

Impostos no inclosos.