Empreses

En JR DETECTIUS donem suport a l’empresari i als treballadors, col·laborant per solucionar els problemes i conflictes que puguin sorgir dins d’aquest àmbit.

Els conflictes laborals, la lluita contra la pèrdua desconeguda de material, furts i fins i tot l’espionatge industrial en els que es pot veure immersa una gran companyia, són una xacra que llasta el bon funcionament empresarial.

Així mateix comptem amb la col·laboració d’especialistes com advocats i economistes que ens ajuden a resoldre els problemes dels nostres clients de la manera més efectiva.

En tots els casos, i en la mesura del possible, s’aportaran les proves als nostres informes per Magistratura i estaments oficials en els següents serveis:

 • Baixes fingides (Situacions Incapacitat Laboral Transitòria).
 • Recerca de negocis simulats.
 • Localització de béns.
 • Competència deslleial.
 • Fuites d’informació.
 • Contraespionatge industrial.
 • Escombrat i detecció d’escoltes telefòniques.
 • Intrusisme professional.
 • Control de directius o comercials.
 • Duplicitat de treball.
 • Trencament del secret professional.
 • Baixada del rendiment.
 • Investigacions internes (infiltrats).
 • Mystery shopper (veure altres serveis).