Seguretat

Personal

  • Protecció a alts executius, líders corporatius, figures públiques o empleats.
  • Contravigilància i protecció proactiva.
  • Control i protecció a menors amb servei d’acompanyament.
  • Vigilància no uniformada en fires, hotels, exposicions i espais anàlegs.
  • Mesures contra el COVID-19. El personal de Seguretat Privada, uniformat o no uniformat, vetlla pel compliment de l’Estat d’Alarma i el compliment de la seva normativa del RD 463/202 de 14 de marzo de 2020 463/202 de 14 de març de 2020, especialment en el seu article 7.

Tecnològica

  • Instal·lació de càmeres ocultes.
  • Escombrats electrònics.
  • Pirateria informàtica.
  • Fuites d’informació.

En definitiva els serveis exposats anteriorment serviran per minimitzar qualsevol risc o perill en matèria de seguretat.