Covid-19

A JR DETECTIVES ens hem adaptat atenent la situació derivada de la crisi sanitària del COVID-19, pensant sobretot en la tranquil·litat dels nostres clients, establint un protocol de seguretat per a la contractació dels nostres serveis sense moure del seu domicili.

El procés d’investigació (visita, pressupost, contractació, recollida de dades, comunicació de resultats i lliurament de l’informe) la podem realitzar íntegrament on line, si ho desitja.

Fruit de la situació d’emergència sanitària mundial, hem adaptat alguns dels nostres serveis a les noves necessitats d’empreses i particulars:

Empresa

  • Control de teletreball: Des de l’inici del confinament són moltes les empreses que després de la implementació obligada de el teletreball, mantenen empleats sota aquesta modalitat. Aquesta situació ha generat una manca de control empresarial sobre la veritable dedicació de l’empleat durant el seu horari laboral, ja que hi ha multitud d’aplicacions que permeten simular l’activitat enfront de l’ordinador (generador de clics, de teclejat …), així com activitats que no requereixen d’una activitat continuada d’equips ofimàtics en línia (activitats comercials, de prospecció i control …), de tal manera que el treballador pugui dedicar-se a altres fins sense que l’empresa tingui coneixement. El nostre servei de control de teletreball permet a l’empresari, en exercici de l’Art. 20.3 de l’Estatut dels Treballadors, verificar el correcte compliment de l’activitat laboral dels empleats que treballen des del seu domicili.
  • Baixes fingides: La picaresca davant d’aquest tipus de situacions s’agreuja amb la pandèmia. La pandèmia ha disparat la taxa d’absentisme laboral fins al 7,1%, la marca més gran dels darrers 20 anys, segons l’informe sobre empresa saludable i gestió de l’absentisme publicat per l’empresa de recursos humans “Adecco”. La xifra es tradueix en uns 1.700 milions d’hores laborals perdudes que han costat 36.900 milions d’euros a l’economia espanyola, un 3,3% del PIB. Segons ens informen, tres quartes parts de l’increment s’explica per l’augment de les malalties comunes, com la Covid. La resta correspon a llicències com les d’aïllament preventiu per contacte estret amb un infectat, justificació que va causar 10 hores d’absentisme laboral per treballador el 2020. Encara que el Ministeri de Sanitat va recomanar aquest tipus de mesures per reduir l’increment dels contagis, alguns assalariats van aprofitar per evitar treballar, cosa que ha portat empreses i mútues a contractar detectius per verificar la seva situació. En diverses ocasions ens hem trobat, com que els assalariats no necessiten justificant per demanar la baixa, ho justifiquen dient que han estat amb un contacte directe positiu a COVID i que per aquest motiu no poden anar a treballar.
  • Implementació de mesures COVID-19 en establiments públics: El nostre servei de Mistery Shopper, destinat a verificar el correcte compliment de les directrius i metodologies corporatives, s’ha ampliat, especialment en el sector de l’activitat física (centres esportius), els comerços d’alimentació i la restauració, entre d’altres, pel que fa a la verificació del correcte exercici i implementació de les obligades mesures de seguretat. Amb la nostra intervenció podrà comprovar i corregir qualsevol irregularitat que es produeixi en les seves delegacions o franquiciats per falta de rigor.

Familiar

  • Impagament de pensions per situació de ERTE: Amb motiu de la situació de ERTE, són molts els obligats econòmics que incompleixen el conveni regulador en matèria de pensions compensatòria i alimentàries, al·legant que es troben en situació de ERTE i, conseqüentment, havent reduït els seus ingressos. No obstant això, molts d’aquests treballadors prossegueixen treballant en els seus tradicionals activitats, aprofitant la situació fins que no s’esgotin les prestacions, o bé es dediquen a activitats alternatives, no declarades, que lluny de significar tal pretesa reducció d’ingressos, comporten un increment, per que fa a la quantitat derivada de la prestació cal afegir la d’aquestes activitats complementàries no declarades. Nosaltres recopilarem les proves oportunes per acreditar qualsevol situació de frau.
  • Descuit del progenitor en les mesures de seguretat davant de menors: Sabem que els menors són especialment vulnerables pel que fa a les situacions de risc derivades de possible contaminació per COVID-19. Una altra de les situacions en que ens trobem, són aquelles que es produeix quan els progenitors separats desconfien de si l’altre actuarà amb la deguda diligència quan els seus fills menors estan al seu càrrec o durant el règim de visites. Si aquests són portats a llocs de gran afluència de persones, si són exposats al seu propi habitatge a nombroses visites, si estan duent a terme les mesures d’higiene i prevenció necessàries, etc.
  • Ocupacions il·legals enfront de la pandèmia: Si l’ocupació d’habitatges era un problema recurrent especialment cada estiu, en aquest any de confinament dels casos s’han multiplicat, especialment en segons habitatges destinats a lloguer. Nosaltres podem ser-los d’ajuda recollint proves de l’ocupació il·legal d’immobles, a l’hora de presentar una demanda per al desallotjament de la mateixa.