Jordi Ribé

Detectiu Privat per la UB (promoció 1987-1990), proveït amb la TIP nº 542 i del RNSP. 10069

Criminòleg por la UB, promoció 1987-1989.

Tècnic en Grafología (Escola de Criminología de Catalunya).

Expert en Infografía Forense (Escola de Criminología de Catalunya).

Membre del CODPCAT (Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya) des de 2001, amb el nº 40.

Distingit amb Menció Honorífica i reconeixement per la seva destacada professionalitat en el camp de la Investigació Privada

Cal assegurar-se que el detectiu que contractarà és un professional autoritzat, segons la Llei de Seguretat Privada 5/2014, i capacitat pel Ministeri de l’Interior.

Un Detectiu Privat ha de disposar de la seva TIP (Targeta d’Identitat Professional, expedida per la DGP, que l’habilita per a l’exercici de les seves funcions, disposar del RNSP (Registre Nacional de Seguretat Privada) i estar col·legiat. Tot això és molt important per no caure en mans de persones que estan fent-se passar per detectius (intrusisme professional).